076 
 

Renáta Kaiserová

akad. malířka

nar. 12.11.1962 v Kladně.
 
 

Vystudovala:

 Střední odbornou školu výtvarnou - Hollarova.
 Přípravka na vysokou školu v ateliéru prof.Čepeláka.

 Vysokou školu umělecko - průmyslovou v Praze (u profesora Mikuly a asistenta Majora).
 
 Renáta Kaiserová se věnuje snad celému spektru výtvarného umění, v němž je zastoupena grafika, malba, sochařství z kamene (opuky a pískovce) ,tvorba kožených šperků aj.

 Umělkyně patří ke střední generaci absolventů Vysoké školy umělecko-průmyslové, na niž nastoupila po maturitě na střední odborné škole výtvarné. Studovala u profesorů Mikuly a Majora. Charakteristickou vlastností Renáty Kaiserové je píle a pracovitost, podpořená talentem, velký pracovní záběr, nasazení, silná vůle. Náplň jejího pracovního dne by stačila pro dva průměrně pilné umělce.
 Tvorba grafických listů vyžaduje mnoho času a také fyzické síly.

 Je obdivuhodné co vše zvládne. Před několika lety se věnovala pouze grafice, pak začala s koženými artefakty a sochařstvím.
 Jakoby jí jeden obor nestačil, jakoby chtěla poznat vše.
 

Navíc založila školičku Vějířek pro přípravu talentů na střední a vysoké výtvarné školy.

Název: "Hrušeň"
Olej na desce
Rok: 2019