080
 

Alois Garamszegi

30.7.1955 Sokolov - 07.08.2017 Brno

Mládí prožil v Lokti nad Ohří a v Chodově u Karlových Varů.  Pracoval jako havíř na šachtě Nosek v Kladně.
Když mu zdraví nedovolovalo fárat, svoji životní aktivitu vložil do koníčka, který ho provázel od mládí - do fotografování. Začala se naplňovat jeho touha být fotografem.

Při práci v Okresním Kulturním středisku v Kladně dálkově studoval Lidovou konzervatoř vedenou profesorem Jánem Šmokem v Praze a po jejím absolvování již pracoval jako fotograf. Neklidná duše jej vedla od černobílých fotografií k barevným a dále k diapozitivům až k audiovizi, k tvorbě diafonů. Měl rád abstraktní pojetí fotografie.


 

Název: „Nejsmutnější pohled“
Fotografie  42 x 30 cm
Rok: 2016