082

Viktor Stříbrný

umělecký kovář
1943 Praha - 2012 Kladno

V průběhu poválečných let vzniklo v bývalé
slévárně Beneda v Podprůhonu středisko
uměleckého kovářství SONP (později Poldi
Kladno), kde se pod rukama uměleckých
kovářů zrodilo mnoho uměleckých prací ze
železa a dalších kovů nejen pro hrady a zámky,
ale i množství  upomínkových předmětů,
které pak byly věnovány hostům.

Jedním ze zaměstnanců slévárny byl i Viktor
Stříbrný, později jeden z iniciátorů Kladenských
dvorků.
Umělecký kovář, malíř a tvůrce mnoha kovových
plastik. Stál u zrodu Volného sdružení
kladenských výtvarníků a výstavy pod širým
nebem "Kladenské dvorky v Podprůhonu", kde
měl také svůj dům s dvorkem v ulici Kolmistrova.

V Podprůhonu je po něm dnes pojmenováno
Náměstíčko Viktora Stříbrného, kde je také
kopie jeho Ocelového slunce.

Jedním z hostů Poldovky byla ve své době také
Lidická žena Anna Nešporová, která při příležitosti
výročí lidické tragedie byla pozvána aby o Lidicích
vyprávěla. Poděkováním jí byly věnovány měděné
tepané růže v dřevěné soustružené váze z dílny
uměleckých kovářů.

Název: "Lidické růže"
tepaná měď a soustružené dřevo 50 x 20 cm
Rok: bez datování
 

Zapůjčeno ze soukromé sbírky