KATALOG
výstavních exponátů souvisejících s legendou Památné Lidické hrušně

                         
                                             
                                                     
                                          
 

001 Jiří Hokův   "Lidice 2007"  laserový vrstvený tisk 15 x 20 cm  2007

002 Jindřiška Klesová  "Lidická hrušeň"  kresba tužkou 20 x 28 cm  2007

003 Bohumil Kučera  "Hrušeň lidická"  laserový tisk 21,5 x 28,5 cm  2008

004 Jitka Válová  "Osudová křižovatka"  kresba tužkou 36 x 29 cm  2008

005 Emil Hysek  "Lidický strom"  pastel 30 x 42 cm  2008

006 Miroslav Kubový   "Hrušeň a hruška"  malba na hedvábí 34 x 74,5 cm  2008

007 Alois Garamszegi  "Lidická hrušeň"  fotokoláž  40 x 50 cm  2008

008 Jiří Karas  "Hruška pamětnice"  olej na plátně 40 x 50 cm  2008

009 Alžběta Raisa Čampulková  "Svědkyně"  rudka na desce 50 x 75 cm  2008

010 Václav Mleziva  "Lidice, 11. 12. 13. 14. června 1942"  tempera 50 x 35 cm  1942

011 Karel Šmíd  "Lidice 1928"  akvarel 31 x 19 cm  1972

012 Quido Jeřábek  "Stará kontribuční sýpka"  fotografie 29,5 x 23 cm  1941

013 Jiří Pergl  "Hrušeň která si pamatuje"  fotografie 14 x 14 cm  2008

014 Hrušňové ohlasy Přemysl Povondra  Výstavní rám 70 x 100 cm  s exponáty  2008

015 Jozef Macko  bez názvu  pastel 29,5 x 72 cm  2008

016 Alena Hořejší   "Strom s pamětí"  akvarel 40 x 54 cm  2008

017 Milan Mysliveček  "Pieta"  olej 24 x 34 cm  2008

018 Milan Jíša  "Hrušeň"  kresba tuší 20,5 x 25,5 cm  2008

019 Rudolf Mach  bez názvu  akryl 73,5 x 55,5 cm  2008

020 Tatjana Tichá  "Hrušeň"  akvarel 39 x 29 cm  2008

021 Alois Doležel  "Lidická  hrušeň"  kresba tuší 21 x 29 cm  2009

022 Bohumil Nečas  "Lidická hrušeň"  kresba tuší  36 x 53 cm  2009

023 František Novotný  bez názvu  fotokoláž 15 x 21,5 cm  2009

024 Milica Gédéonová  bez názvu olej na plátně 30 x 60 cm  2009

025 Jaroslav Vyšín  "Jitro" fotografie 29,5 x 19,5 cm  2010

026 Jana Jíšová  "Posel nadějí"  paličkovaná krajka 40 x 22 cm  2010

027 Jana Mikysková  bez názvu  akryl 39 x 49 cm  2010

028 Karel Huněk  "Rekviem za lidické zvony s hruškou"  skulptura  54 x 63 x 130 cm  2010

029 Arno Čančík  "Lidická hrušeň přežila vyhlazení Lidic"  rytý křišťál 28 x 20 x 58 cm  2010

030 Nikol Fíková  bez názvu  pastel 59 x 42 cm  2010

031 Alena Karfíková  "Lidická hruška"  dřevořezba hrušeň 9 x 16 cm  2010

032 Pavel Hruban  "Mrtví v Lidicích"  hudební skladba  2007

033 Jan Eisenkolb  "Lidická růže"  akvarel 13 x 23 cm  1981

034 Raisa Alžběta Čampulková  "Nezapomenutelná vzpomínka"  pastel 75 x 101 cm  2010

035 Iva Fryčová  bez názvu akryl 42 x 59 cm  2011

036 Karolína Flégrová  "Hrušeň"  kresba tuší  25 x 21 cm  2009

037 Jaroslav Turek  "Hrušeň - Lidice"  kresba tuší 36 x 26 cm  1968

038 Milan Majerníček  "Lidická hrušeň - minulost nikdy úplně nevymažeš"  olej na kartonu 40 x 50 cm 2011

039 Jiří Karas  "Kostel sv. Martina"  olej na plátně  50 x 40 cm  2010

040 Václav Frolík  "Očitý svědek"  olej na plátně 60 x 80 cm 2012

041 Karel Huněk  "Legenda o Lidické hrušni"  skulptura 57 x 23 x 48 cm  2012

042 Kolektiv Mraveniště Tachov  "Lidická hruška"  keramika  28,5 x 22,5 x 40 cm  2012

043 Jakub Janča  "Lidická hrušeň"  keramika 38,5 x 55 x 5 cm  2012

044 Marie Uchytilová a Jiří Hampl  "Památník dětských obětí války"  fragment bronz 19 x 13,5 x 4,5 cm 1995

045 Lenka Grossmannová  "Lidická hrušeň"  fotografie 20 x 29 cm  2012

046 Vladimír Věra Modrý  "Requiem za Lidice"  bílková tempera na plátě 120 x 100 cm  1978

047 Karel Karas  "Lidice 12. června 1942"  olej na desce 30 x 39,5 cm  1942

048 Milan Petriščák  "Lidická hrušeň"  fotografie 30,5 x 44,5 cm  2012

049 Kateřina Lorencová   "Můj vysněný den z pohledu lidické hrušně"  esej  2013

050 Jan Samuel Šitta  "Ať Lidice žijí navždy v našich srdcích!"  pastel 41 x 27 cm  2013

051 Milica Gédéonová  "Lidická hrušeň"  olej na plátně 25,5 x 35 cm 2014

052 Kolektiv školní družiny Liptál  bez názvu textilní koláž 39 x 46 cm  2007

053 Daniela Benešová  "Návrat světla" akvarel 32,5 x 43 cm  2013

054 Pavel Beneš  "Lidická hrušeň"  počítačová grafika laserový tisk  27 x 27 cm  2013

055 Olga Vychodilová  "Osamělá hrušeň"  byrevný lept 7,5 x 12 cm  2014

056 Miluše Šímová  "Hruštička"  Vizovické pečivo  11 x 16 cm  2014

057 Alena Antonová  "Zátiší s hruškami z Lidic"  suchá jehla 10,5 x 16 cm  2014

058 Steve Shaw   “For Lidice” - Pro Lidice  akvarel 19 x 63 cm  2015

059 Herbert Kisza  "Hrušeň"  aquatinta 10 x 13,5 cm  2015

060 Alena Antonová  "Lidické hrušky"  olej na desce  33 x 47 cm  2015

061 Bohuslav Valenta   "Lidické reminiscence”  suchá jehla   1989

062 Ladislav Novák  Tryptych "Již nikdy válku";  "Oběť" 66 x 42 cm; "Utrpení" 65,5 x 42 cm; "Vítězství" 75,5 x 45,5 cm  kvaš na deskách  1979

063 Ruth Hálová  "Lidická hrušeň"  olej 50 x 70 cm  2017

064 Jana Kotová  "Lidická hrušeň" olej na plátně 25 x 30 cm 2016

065 Petr Bláha  "Lidická hrušeň"  akvarel 30 x 40 cm  2017

066 Miroslav Bürger  "Lidická hrušeň"  olej 50 x 70 cm  2017

067 Vsevolod Romankov  "Lidická hrušeň"  akvarel  36 x 49 cm  2017

068 Veverušáci Beroun Závodí  "Jaro, Léto, Podzim, Zima"  keramika měď sklo průměr 10 cm výška 15 cm  2017

069 Jana Olejníková  "Lidická růže"  linoiryt 12 x 18 cm  1972

070 Alena Mašiková  "Klid"  akryl na plátně  50 x 70 cm  2018

071 Raisa Alžběta Čampuklová  "Zavražděná nevinnost - Holubice"  kolorovaná kresba 28 x 70 cm  2018

072 Raisa Alžběta Čampulková  "Zavražděná nevinnost I." kolorovaná kresba 24 x 30 cm  2018

073 Raisa Alžběta Čampulková  "Zavražděná nevinnost II." kolorovaná kresba 49 x 30 cm  2018

074 Eduard Hájek  "Starý strom"  kombinovaná technika 46 x 60 cm  1987

075 Jan Petr  "Lidice 1942"  olej 30 x 40 cm  2018

076 Renáta Kaiserová  "Hrušeň"  olej na desce  2019

077 Josef Seifert  "Hrušňové květy"  fotografie 24 x 19 cm  2008
 
078 Zdeněk Hornof  "Hrušeň s hruškami"  pastel 21 x 30 cm  2020

079 Simona Linhartová "Hrst hrušek"  akvarel 19 x 24 cm  2019

080 Alois Garamszegi  "Nejsmutnější pohled"  fotografie 42 x 30 cm  2016

081 Jiří Karas "Horákova lípa" olej 50 x 40 cm 2019

082 Viktor Stříbrný "Lidické růže" měď dřevo 50 x 20 cm nedatováno

083 Michael Nešpor Bellis "Hrušeň" mozaika 30 x 19 cm 2015

084 Luděk Vostrý "Lidická hrušeň" PC grafika na plátně 30 x 40 cm 2021