Tachovská výsadba Lidické hrušně.
 
GPS: 49.7907494N, 12.6148431E
   Při natáčení filmu Lidice jsem byl požádán panem Nenutilem o konzultaci k deatilům scény natáčené na Pietním území starých Lidic. Vyprávěl jsem m.j také o naší památné Lidické hrušni, která si nakonec ve filmu také "zahrála".
 
    Někdy během jara  2012 nám bylo nabídnuto uchování genofondu hrušně v Genových sadech Tachovska. Uskutečnilo se tedy odebírání roubů a slavnostní výsadba proběhla v Tachově 25. května 2012 při "Dnu pro Lidice".
 
    Ve velmi pěkném prstředí společesnkémho sálu Mže proběhly besedy Lidických žen s žáky tachovských škol a odpoledne také s veřeností. V muzeu Českého lesa v Tachově, proběhla v odpoledních hodinách vernisáž výstavy hrušňové sbírky ke které, k našemu překvapení přibyly dva exponáty - keramické plastiky, vytvořené žáky umělecké školy.
 
 Pěstitele v Genových sadech Tachovska o.s. jsme posléze požádali o další spolupráci na našem nově vzniklém projektu. Díky možnosti, která se naskytla (roubování štěpů z památné Lidické hrušně) naše Občasnké sdružení Lidice uvedlo v život projekt,
nazvaný podle hrušně z paličkované krajky paní Jany Jíšové, která ji pojmenovala "Posel naděje".
 
    Prvním novodobým "Poslem naděje" se tedy stala hrušeň vypěstovaná a vysazená v areálu Genových sadů v Tachově.Jakub Janča, jedenáctiletý žák ZUŠ 
výtvarného oboru a keramiky, 
vytvořil vlastní náhled na historii Lidic.
Kolektivní dílo dětí 
Domu dětí a mládeže 
„Mraveniště“ z Tachova
 
Výsadba hrušně
zleva starostka Lidic Veronika Kellerová, 
předseda OSL Antonín Nešpor, 
RNDr. Miroslav Rolko (drží kmínek) 
a pěstitel ing. Pavel Šrámek, oba z Genových sadů Tachovska.
 


Slavnostní odběr roubu Lidické hrušně.
 
Lidická hrušeň se stane mostem mezi hrůznou minulostí a nadějí v budoucnost!

Lidická hrušeň bude plodit v tachovském genovém sadu.

Památná hrušeň v Lidicích připomíná vyhlazení obce nacisty.

Den pro Lidice.

Věnujte jeden den svého života uctění lidické tragedie!
 
Lidická hrušeň má letos první plody