V České Lípě a Novém Boru se 23. května vzpomínalo na ženy z Ravensbrücku. 

    Program celodenní akce začal v České Lípě na náměstí Osvobození, kde se sešli zástupci a občané společně s místními studenty, aby zde společně se členy delegace z Občanského spolku Lidice a Spolku pro vybudování památníku Josefa Horáka a Josefa Stříbrného v Lidicích, vysadili již 15. dceřinou hrušeň.

    Paní starostka České Lípy Mgr. Romana Žatecká, přivítala přítomné, v emotivním proslovu seznámila nás mimo jiné s tím, jak si doma připomínali vyhlazení Lidic, ve stejný den, 10. června, kdy se narodila její maminka.
    Výsadbu hrušně přivítal písněmi soubor z místní ZUŠ.
    Po projevech zástupců všech zainteresovaných organizací byli vyzváni všichni shromáždění, aby přiložili ruku k tomuto symbolickému dílu.

    Poté shromáždění a hosté položili k památníku osvobození květiny. Před zdejším muzeem u pamětní desky si pak připomněli, jak zde Lidické ženy strávily první noc ve svobodné vlasti.

    Programu českolipských a novoborských odbojářů pokračoval v Novém Boru ve Dvořákových sadech, kde ukončila svůj pochod pětice Lidických žen. Je zde vysazena stejnojmenná lípa u níž je pamětní deska.

    Odpolední program pokračoval v Janově, kde byla odhalena na rodném domě deska Emmě Jebautzké za přítomnosti její dcery Anežky. Historický exkurz do pohnutého osudu paní Emmy přednesl pan Stanislav Motl.

    Při podvečerní besedě uspořádané v Navrátilově sále v Novém Boru historikem, panem Vladislavem Jindrou, věnované tématu návratu žen z Ravensbrücku domů, vystoupili s odpověďmi na dotazy z publika přítomní synové dvou Lidických žen - Ing. Miroslav Kaliba a Antonín Nešpor. Paní Milena Městecká pak pohovořila o letošním šestém ročníku rekonstrukce transportů smrti a vyzvala přítomné ke spolupráci v dalších ročnících.

    Je nezbytné připomenout i další vzácné hosty, kteří se všech pořádaných akcí zúčastnili. Kateřina Kočková členka Ravensbrückého výboru, starosta Nového Boru Jaromír Dvořák, a pořadatelé pan Zbyněk Cincibus předseda ČSBS v České Lípě a Josef Doškář, předseda ČsOL Nový Bor.

    Po takto vydařených akcích – výsadbě hrušně v Liberci, shromáždění u Památné Lidické hrušně a následné výstavy hrušňové sbírky v Oáze, byl dnešní den dalším úspěchem našeho spolku v naplňování odkazu Lidických žen – rozšiřování povědomí o Lidické historii.
    V tomto kontextu vysadíme do prázdnin ještě jednu hrušeň.

    Děkujeme tímto za dobrou spolupráci Českolipským a Novoborským organizátorům všem členům spolků i sympatizantům, podporujícím naši činnost.

GPS: 50°41'11.432"N, 14°32'3.100"Ehttps://picasaweb.google.com/nestont/6290897884183313121#6290897931153682434
 
http://www.mucl.cz/cz/urad-a-samosprava/aktualne-z-odboru/aktualne-z-uradu/v-ceske-lipe-roste-step-z-lidicke-hrusne/

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1095662313840491&id=396901600383236