V Suchdole u Prahy dne 25. května 2016.

    Výsadbě v Suchdole předcházela žádost od paní ing. Štěpánkové MBA, jinak zástupkyně starosty Městské části Praha – Suchdol, z loňského října.
Paní Štěpánková v ní tehdy napsala:

     „…/ získala jsem na Vás kontakt od Dobřichovických, s nimiž jsem se tuto středu sešla, když jsme u nás na Suchdole slavnostně otevírali Kyzlíkovu stezku. Velmi mne zaujala  myšlenka výsadby „lidické hrušně“ a ráda bych se dozvěděla více, abych event. mohla u nás na Suchdole domluvit zasazení /…“.

    Jisté je, že většina žádostí o výsadbu dceřiné hrušně přichází na adresu, dnes už Občanského spolku Lidice, po nějaké předchozí zkušenosti, nebo na základě doporučení, která si navzájem spříznění starostové a místopisní aktivisté sdělují a pak už jen slovo dá slovo a další vysazená hrušeň je na obzoru.

    Do Suchdola jsme ten den přijeli o něco dříve, než všichni ostatní. Společně s paní Miloslavou Kalibovou jsme si prohlédli za kaplí svatého Václava, nově vznikající sad, ve kterém jsou vysazeny stromy, každý jeden pro místního významného občana.

    U doposud vysazených ovocných stromů jsme si povšimli cedulek, odkazující na obyvatele Suchdola, kteří se nějak zasloužili. Jako přiklad lze uvést hrušeň Clappovu vysazenou na počest generálmajora Ing. Rudolfa Pernického (1915 – 2005), při příležitosti udělení mu čestného občanství in memoriam v roce 2013.

    Krátce po našem příjezdu přišli žáci ze Základní školy Mikoláše Alše v Suchdole a další občané.

    Paní místostarostka přivítala v novém sadu členy Občasnkého spolku Lidice a Spolku pro vybudování památníku Josefa Horáka a Josefa Stříbrného v Lidicíc, dále přivítala žáky a učitele včetně ředitelky školy, paní Mgr. Alexandry Kejharové a paní učitelky Evy Benešové.
Po té promluvil ke shromážděným o Památné Lidické hrušni předseda OSL pan Antonín Nešpor a předal štěp dětem, které si samy hrušeň do země zasadily.

    Následovalo vystoupení žáků místního pěveckého sboru a pak se dostalo i na improvizovanou besedu pod širým nebem, kdy začala vyprávět o starých Lidicích paní Miloslava Kalibová.

    Co dodat?
    Prosluněné dopoledne narušoval sem tam jen hluk z přistávajících letadel.

    Naše dceřiná hrušeň, dnes vlastně už místopisně suchdolská, se dostala do opravdu vybrané společnosti ovocných stromů v nově vznikajícím sadu věnovanému vzpomínce na významné suchdolské osobnosti a s touto, v pořadí již šestnáctou hrušní, i vzpomínce věnované Lidicím.

GPS: 50°8'37.960"N, 14°22'11.932"E