Jak jsme na podzim vysazovali hrušně. 

    Podzimní výsadby hrušní jsou spojeny s nejistotou, zda nepřijdou brzo mrazy. Pěstitel, pan ing. Šrámek na vyžádání, jako každý rok vyexpeduje požadované štěpy dceřiných hrušní od té naší Památné Lidické a  my pak už  sjednáme se zájemci den výsadby. Ale ani to není nejjednodušší.

    Letos jsme chtěli vyhovět dvěma zájemcům ze severních Čech a to sice z Hrádku nad Nisou a pak z Dlouhého Mostu.
Hrádeckou hrušničku jsme vysadili společně s dětmi i dospělými obyvateli tohoto města ležícího v kraji nazývaném Brána Trojzemí. Ano stýkají se tu tři státní hranice Polska Německa a České republiky. V parku  před školou nás přivítal pan starosta Horinka se svými spolupracovníky a paní zástupkyní ředitele školy Mgr. Danielou Schejbalovou. Výsadba byla spojena s oslavou dne vzniku republiky a tedy se delegace z Lidic zúčastnila  kladení květinových darů u památníku obětem válek.  Zde pan starosta pronesl pietní řeč. Po položení květin jsme byli oficiálně přivítáni a představeni občanům a dětem.

    Poté jsme přešli ke škole pojmenované při desátém výročí lidické tragedie na školu „Lidická“ a zde za plotem školní zahrady jsme společně s dětmi a obyvateli vysadili přivezenou hrušeň. Při této příležitosti jsem vyprávěl o významu tohoto stromu, jak z historického hlediska, tak do budoucna, obzvláště, když navíc bude vyrůstat na zahradě školy s takovým názvem.

    Děti i dospělí přiložili ruku k dílu. A za chvíli byla hrušeň zasazena. Poděkoval jsem všem, kteří přišli a podpořili tím myšlenku na Lidice.
Pan starosta nás pozval nejprve k prohlídce nově otevřené služebny policie a pak ke slavnostnímu ocenění významných občanů Hrádku nad Nisou, který se konal na radnici.

    Vyznamenáni byli operní pěvec Luděk Vele, Hrádecký mecenáš, který se zasloužil o zrenovování nedalekého hradu Grabštejn. Další význačnou osobností Hrádku nad Nisou byl pan Jan Krečman, který je známý, jako automobilový závodník, spolujezdec a pořadatel motoristických soutěží, jako je Barum Rallye, nebo Rallye Lužické hory.

    Den vzniku republiky v Hrádku nad Nisou, byl tímto slavnostním oceněním u konce.
Než jsme se vydali domů, ještě jsme měli možnost si popovídat s místními obyvateli v příjemném prostředí radniční auly.

    O výsadbě v Dlouhém Mostě zase až příště.

GPS:    50°51'16.548"N, 14°50'43.964"E