"Kdo to je Hitler?"

    Obec Dlouhý Most je obec nacházející se u Liberce. Má přes 800 obyvatel a tvoří jej dvě vesnice: Dlouhý Most a na jihu menší Javorník.
Původně luteránská osada německých uhlířů, přes níž vedla zemská stezka, spojující Čechy s Lužicí. V místě velkých mokřin však musela být cesta zpevňována dlouhým dřevěným mostem. V porovnání s Lidicemi má Dlouhý Most přibližně stejnou výměru, avšak téměř o tři sta obyvatel více.

    Po výsadbě hrušně v květnu t.r. v Liberci na Štefánikově náměstí se ozvala paní Marcela Pospíšilová z Obecního úřadu v Dlouhém Mostě, že by si právě zde přáli mít také Lidickou hrušeň. Samozřejmě jsme přislíbili štěp připravený k výsadbě na podzim 2016 a obratem domluvili den „D“ na 1. listopadu.

    Po příjezdu do obce jsme byli velmi pěkně přivítáni paní starostkou Ing. Bělou Ivanovou a dalšími zastupiteli. Po seznámení s obecním úřadem a obcí jsme začali besedou s dětmi prvního stupně Základní školy. Vyprávění děti zaujalo natolik, že se chovaly tiše a v závěru besedy kladly zasvěcené otázky k lidické historii.
    Velmi zajímavou otázku mi položila menší holčička tak ze třetí třídy, která se zeptala: „A kdo to je Hitler?“  Abych pravdu řekl, nevěděl jsem hned jak jí mám odpovědět, aby to dobře ve svém věku pochopila. Vysvětlil jsem jí to právě na osudech lidických dětí, které zahynuly v Chelmnu a na čí rozkaz to bylo.

    Po besedě jsme se přesunuli k místní knihovně, která je na dohled kostela Sv. Vavřince, a která je umístěna u obecní požární zbrojnice. Právě tady na malém paloučku si děti přivezenou hrušeň samy vysadily, tedy samozřejmě, že si k ní přiložili lopatu hlíny i dospělí.
    Na závěr pod hrušničku umístila paní starostka připravenou keramickou desku, kterou vyrobili žáci výtvarného kroužku dlouho-mostecké školy. Pak přišly na řadu projevy přání, aby se hrušni dařilo a nakonec zazpívaly děti i ženský pěvecký sbor.

    Ačkoliv to ráno vypadalo, jak se říká, že budou padat trakaře,  počasí se umoudřilo a odpoledne nám všem svítilo sluníčko i na zpáteční cestě.
    Při odjezdu jsme se ještě zastavili u pamětní desky na budově radnice, která připomíná sté výročí konání tajného celorakouského sjezdu Sociální demokracie dne 18. srpna 1878 v bývalém hostinci "U Loterie".

GPS:  50°42'46.548"N, 15°4'29.639"E