Jak jsme je znali           <=|   006   |=>            Obsah
 
    Lidice měly z celého okolí nejstarší farní chrám.
    V pobělohorské době měla lidická farnost pět filiálních kostelů, též škola byla nejstarší v okolí. Občané byli národnostně
uvědomělí, pokrokoví, za okupace tvořili nerozbornou národní hradbu. Společný hrob lidických mužů v rodné půdě, několik
předmětů a tyto obrázky je vše co z bývalých Lidic zbylo. Ženy vytrpěly muka německých koncentračních táborů, z dětí se
vrátilo jen několik. Již za války ozvalo se v Anglii: "Lidice budou žít". Toto heslo našlo ohlas v celém tehdy svobodném světě.
Po přípravných pracích vyrůstají dnes Lidice nové a také novým obyvatelům obce je tato knížka určena.
 
                                        MUDr. QUIDO JEŘÁBEK   A.  HAMERSKÝ
 
V BUŠTĚHRADĚ V BŘEZNU 1948

 
 
 
 

Jak jsme je znali           <=|   006   |=>            Obsah