Jak jsme je znali   <=<=|   <=|   043   |=>   |=>=>    Obsah
VCHOD DO KOSTELA
VCHOD DO KOSTELA - S celkovou stavbou kostela vyrovnaná jednoduchá branka,
kdysi vchod na hřbitov okolo kostela.