Jak jsme je znali   <=<=|   <=|   051   |=>   |=>=>    Obsah
MALBA NA KLENBĚ KOSTELA
     MALBA NA KLENBĚ KOSTELA - Malbu stropu provedl r. 1741 malostranský malíř
Karel Kovář po opravě   původní klenby. Znázorňuje přijetí sv. Martina do nebe.