Můstek.
(Další z němých svědků lidické tragédie.)
 
 
foto: Antonín Nešpor 2007 Klikni zde pro umístění na mapě
 
 
    Na základě podnětu pana Jaroslava Adamce z Lidic jsme zmíněný můstek v březnu 2007 dohledali a zdokumentovali.

    Při pohledu do staré katastrální mapy vidíme průběh potoka obcí. Kotmelův rybník, nebo spíše rozšířené koryto potoka před můstkem u špejcharu pod kostelem. Za tímto můstkem se rybník zužuje až ke stavidlu, které tvoří rozvodí. Část vody nahání velký obdélníkový Podhorův rybník končící na východní kratší straně budovou mlýna, sedícího v skrytu olšoví pod hrází.
 
 
katastrální mapa

 Rozvodím oddělená voda je splavena do původního koryta potoka, kterým je přebytečná voda odváděna, když býval rybník za větší vody naplněn a voda se nestačila využít, nebo při čištění, či výlovu rybníka,  aby další nepřitékala.
Toto koryto se klikatí loukami roubeno vrbami a olšemi. Dodnes je znatelné v celé své délce (až na konec katastru), někde uměle, někde přirozeným spadem zavalené.
    Zimovy louky a louky Rákosovy jsou jím odděleny.
    Sedlák Zima na svou louku přes vodu nemusel, ale sedlák Rákos byl nucen v západní části svých luk potok překonávat a tak si přes něj pravděpodobně vystavěl nevysoký klenutý  můstek z bílých "poldovských" struskových cihel, široký tak akorát pro jeden povoz.

    V průhledu pod můstkem je dodnes vidět klidnou vodní hladinu v původní tehdejší výši, dnes výši spodní vody.
Jak starý je můstek se asi nedozvíme, znamenalo by to dohledávat rozdíly ve starých mapách, když Němci zničili kroniky.

Sestaveno v Lidicích 10. dubna 2007   Antonín Nešpor