<=|   7   |=>   |=>=>
 
VĚNOVÁNO  NEHYNOUCÍ  PAMĚTI
ZAVRAŽDĚNÝCH  MUČEDNÍKŮ  LIDICKÝCH,
ŽENÁM  A  DÍVKÁM,  KTERÉ  BYLY  V  KONCENTRAČNÍM
TÁBOŘE  V  RAVENSBRÜCKU  UMUČENY,
DĚTEM,  KTERÉ  BYLY  VYRVÁNY  SVÝM  MATKÁM,
ZAVLEČENY  NA  NEZNÁMÁ  MÍSTA
A  JEŠTĚ  SE  NEVRÁTILY,
I  TĚM  HRDINNÝM  LIDICKÝM  ŽENÁM  A  DÍVKÁM,
KTERÉ  PŘEŽILY  VELKOU  TRAGEDII  SVÝCH  RODIN
A  VRÁTILY  SE  DO  VLASTI.
NÁRODU  PAK  BUDIŽ  TENTO  DOKUMENT
TRVALÝM  POUČENÍM
A  VĚČNÝM  VYKŘIČNÍKEM !