<=|   op01   |=>
TAM  STÁVALY  LIDICE !

Prostý modřínový kříž ...
Prostý modřínový kříž se zvedá
dnes, v roce 1945, uprostřed polí
v tichu přírody nad hrobem 173
obětí surové německé vraždy,
na místě někdejší zahrady
Horákova statku v Lidicích.Mramorový památník ...
 
 

 
Mramorový památník minometného
 oddílu Rudé armády hrdiny
Sovětského Svazu plukovníka
Pankova. Dar sovětských
vojáků,  jímž uctili památku
lidických obětí.