<=|   op07   |=>
V 17 řadách leželi ...
V 17 řadách leželi na zahradě Horákova statku postřílení občané lidičtí v počtu 173 od dopoledních hodin dne 10. června 1942 až do 12. června, než byli pohřbeni v hromadném hrobě. Ke zdi stodoly sousední usedlosti byly narovnány žíněnky a slamníky, aby se vražedné kulky neodrážely. Na obrázku jsou zachyceni i příslušnící německé branné moci obdivující práci svých soukmenovců v policejních uniformách.