<=|   op09   |=>
 Snímek originálního ...
  
        Snímek originálního
        hlášení šéfa kladenského
        gestapa  Wiesmanna,
        podaného dálnopisem
        1. července 1942
        veliteli bezpečnostní
        policie a SD
        (Sicherheisdienst)
        Böhmemu  a šéfu
        pražského gestapa
        Geschkemu
        o zničení obce.
        Překlad je zařazen
        jako čís. 5.
        v Poznámkách na str 119.