<=|   op15   |=>
Lidická náves ...
Lidická náves, jak vypadala, když obec byla vypálena. Soudky od piva, lahve, koš, v nemž byly salámy atd.- vše zůstalo němým svědkem germánské hostiny uprostřed hrůzy.