<=|   op16   |=>
OBEC BUDE SROVNÁNA  SE ZEMÍ.
"OBEC BUDE SROVNÁNA  SE ZEMÍ."
Tento příkaz technicky prováděly nejprve dvě, později 6 oddělení RAD, čili říšské pracovní služby. (Raichsarbeitdienst)