<=|   op29a   |=>
 Válečný zločinec opatřuje si obrázek pro svůj vlastní archiv - je doprovodný text k tomuto obrázku uveřejněnému v ilustrovaném anglickém týdeníku Picture Postzr.1944 Je generálem gestapa. Jmenuje se Daluege. Původně pouliční obchodník, vyšvihne se , aby následoval "řezníka" Heydricha jako "protektor" Československa a soupeřil se zločiny svého předchůdce.