<=|   op30a
K. H. Frank v době slávy  a jako válečný zločinec v pankrácké věznici