My,  níže podepsaní,  nesouhlasíme s umístěním německého vojenského pohřebiště v Pražské nekropoli, byl by to výsměch všem,  kteří položili vlastní životy za naši budoucnost v boji proti fašismu. 
Anna Nešporová roz. Horáková z Lidic
Lidice 23. září 2000 
 
jméno a přijmení 
adresa
 podpis 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
Vyplněné petiční archy zasílejte laskavě na adresu: 
Anna Nešporová 
273 54 Lidice 72
Petiční arch lze stáhnout z adresy www.lidice.cz v kapitole petice