Výpis ze seznamu členů NSDAP v Lindenau
ve 23. řádku levého sloupce je podtrženo jméno
Lache Martha,
 Svislá poznámka upřesňuje:
"PROVDÁNA WERNEROVÁ"
Datum narození tam sice chybí, vše, ale nasvědčuje tomu, že je to ona.
Marta Wernerová rozená Lache, se narodila  dne 3.2.1904 v Lindavě(Lindenau).
Tato fanatická nacistka, veřejně prohlašovala :
”Čechy  musíme vyhubit jako krysy.” (svědectví J. R.)
Wernerová pracovala v místním kině . S pistolí za pasem, kontrovala
( z důvodu nebezpečí prznění rasy),  zda vedle
německých dívek nesedí Češi (svědectví S.J).