Bundesarchiv 16.4.2009 potvrzení o členství v NSDAP
pana Dr. AlfredaTrägera
a jeho karta z krajské kartotéky NSDAP Nr. 6794146
 
 

Překlad:  
Z údajů Spolkového archivu podáváme o  Alfredu Trägrovi tyto podklady:  

-účastnická karta  NSDAP – centrální kartotéka  
BArch (dříve BDC), NSDAP -centrální kartotéka, Träger, Alfred, 8.4.97  
-účastnická karta NSDAP – krajská kartotéka,  
BArch (dříve BDC), NSDAP-krajská kartotéka, Träger, Alfred, 8.4.97  
-karta kartotéky  říąské lékařské komory  
BArch (dříve BDC), RÄK, Träger, Alfred, 8.4.97  
-záznam říąského lékařského registru německého spolku lékařů placených nemocenskou pokladnou  
BArch (dříve BDC), RÄK, Träger, Alfred, 8.4.97