Významné jubileum.
 
 
   
Její veličenstvo dánská královna 
Margrethe Alexandrine Thorhilur Ingrid 
se narodila 16. dubna 1940 
v královském Amalienborgském paláci v Kodani. 
  
  
Při příležitosti oslav jejího významného životního jubilea 
jí přejeme hodně zdraví do dalších plodných let jejího panování.
 
 
 
 

    Popřát se sluší všem osobám, které se zasloužily o propagaci Lidic. Na popud dánské královny se v Dánsku vybralo na sousoší dětí Marie Uchytilové přes 4.500.000,- Kč.  Rovněž tak socha ženy u Kladenského Gymnázia byla odlita za dánské peníze. Kladnu  sochu věnoval Lidice Komiteen Albertslund Danmark.
    Díky zájmu  královny vědí v Dánsku, téměř v každé rodině kde a jaké jsou v Lidicích sochy dětí.
  

Jarní a letní rezidence dánské královny  Fredensborg Palace,  srpen 2000 


    Děkovný dopis starosty obce Lidice všem dárcům finančních prostředků, bez jejichž pomoci by sousoší nestálo, který byl předán v srpnu 2000 panu starostovi města Albertslund.
 

   Vážené dámy, vážení pánové,

    Jako starosta obce Lidice a zástupce všech občanů této malé vesnice blízko Prahy Vám chci poděkovat za Váš velkorysý finanční dar , kterým jste přispěli k dokončení díla - sousoší lidických dětí.

    Toto dílo je svědectvím o lidském zlu a bezpráví, jehož se za 2. světové války dopustili němečtí fašisté na nevinných lidických dětech. Aby mohlo být 82 postaviček z bronzu dokončeno, bylo třeba shromáždit značnou finanční částku. Na této sbírce jste se podíleli i Vy a mnoho dalších  představitelů z různých zemí. Tato akce se tak stala symbolem mezinárodní solidarity a je významnou výpovědí o tom, že svět nezůstává k lidským tragédiím lhostejný.
 
        S poděkováním a úctou

                                                                                Václav  Z e l e n k a
                                                                                Starosta obce Lidice
V Lidicích, dne 25. července 2000Pro zpravodaj 16. dubna 2010 podle záznamů Spolku pro vybudování "Památníku dětských obětí války" připravil Antonín Nešpor ilustrační foto internet.