Ocenění PhDr. Mahlerovi za Nokturno a Film Lidice.

    Při filmu jsem brečel, zapadá v něm všechno do sebe, přesně tak, jak to vím, protože to moje maminka i babička vyprávěly.  I když je konec filmu otevřený, hlavní téma je zachyceno věrně a přenáší na diváka vše co Lidičtí prožili - ale jen někteří z nich přežili.
    Děkuji za ten film.

    Tak podobně jsem komentoval film Lidice na tiskové konferenci po promítání filmu v předpremiéře v pražské Lucerně.
    Poděkování tehdy, 26. května t.r., patřilo všem tvůrcům filmu, které zde zastupoval hlavně pan režisér Nikolaev. Komu jsem ale nemohl poděkovat osobně byl člověk jehož si velmi vážím, je jím pan doktor Zdeněk Mahler.
    Nebyl na tiskovce přítomen.

    Doufal jsem, že až se bude film promítat v Lidicích, tak že mu budu moci poděkovat osobně.
 
    V mezidobí se k poděkování za dobrou spolupráci vyjádřili i další členové Občanského sdružení a tak bychom alespoň zde na těchto stránkách rádi panu doktorovi Mahlerovi poděkovali za dílo, které pro Lidice vykonal.

    Už dlouhá léta dojíždí do Lidic, aby se setkával při různých příležitostech s lidickými občany. Ať už je to slavnostní zasazení lípy republiky, nebo křty jeho publikací, nebo besedy s ním uspořádané, ale i shromáždění u Památné Lidické hrušně, jejichž seriál svou přednáškou v dubnu 2008 otevíral.

    Stal se tak postupně nejmenovaným patronem všech těchto vlastenecky laděných akcí v obci. Kdo by to měl být také jiný, než obránce katedrály?!
 
 
    K ocenění pana doktora Mahlera, jeho snažení pro nezištnou podporu  myšlenky Lidic se naše občanské sdružení rozhodlo napsat mu veřejný dopis a k němu připojit pamětní list.
 
 
 

Číslovaný pamětní list signován JH.
Vrstvený laserový tisk na křídovém papíře
15x20cm
 
 
 
 

   Vážený pane doktore Mahlere, 

   při příležitosti slavnostní projekce filmu Lidice, Vám předáváme grafický list s vyobrazením památné Lidické hrušně, neboť si vážíme Vašeho snažení při propagaci myšlenky Lidic a pro Váš vřelý vztah k obci a jejím obyvatelům.  

    Grafický list od kladenského fotografa Jiřího Hokůva, je součástí sbírky uměleckých předmětů věnovaných Památné Lidické hrušni.  Toto umělecké dílo vypovídá o zničené obci se všemi jejími „náhrobky“ domů, stodol, rybníků, ovocných stromů i celých zahrad. Z hrobu vsi, srovnané se zemí, vyrůstá strom, který svou vitalitou, ač zlomen a pohřben za živa, přežil  a žije dodnes. 

   Památná Lidická hrušeň je symbolem boje proti násilí a podává svědectví o hrdinství těch, kteří kolem ní prošli údolím vesnice naposledy.  Onoho červnového dne hnali muže kolem hrušně přes můstek na sever do Horákova statku a ženy s dětmi opačně na jih do školy.  

   Členové Občanského sdružení Lidice budou velmi poctěni, pokud tento dar přijmete. 
  

Antonín Nešpor
 předseda sdružení
 

V Lidicích dne 9. června 2011. 
 

 

 
    Děkovný a zároveň darovací dopis společně s pamětním grafickým listem znázorňujícím Památnou Lidickou hrušeň byl předán panu PhDr. Zdeňku Mahlerovi, při příležitosti lidické premiéry filmu Lidice, jenž vznikl podle jeho novely „Nokturno“.
    Autorem grafického listu je, nám velmi blízký, Jiří Hokův, který se jako první přihlásil svým uměleckým dílem k odkazu památného stromu a věnoval do sbírky sadu číslovaných grafických listů nazvaných „Hrušeň“.  Tyto jeho grafické listy naše občanské sdružení využívá pro  obdarování cizích občanů, kteří se svou nezištnou činností zasloužili o propagaci Lidic u nás ale i ve světě.

    K takto odměněným patří například paní Josefína Napravilová, které bylo dne 20. ledna 2009 uděleno čestné občanství obce Lidice, neboť nalezla, tehdy malého Václava Hanfa.

    Dalším z občanů, kteří se zasloužili byl pan Ken Watanabe, který podpořil v Japonsku sbírku na sousoší Památníku dětských obětí od Marie Uchytilové. Dodnes organizuje zájezdy japonských turistů do Lidic.  Byl obdarován u sousoší grafickým listem při návštěvě dne 16.4.2010 za účasti japonských turistů a paní Marie Fexové, spoluzakladatelce Spolku pro realizaci Památníku dětských obětí války.

    Další grafický list od pana Hokůva byl předán 22.5.2010 novoborským aktivistům, kteří bojují už pár let proti novoborskému pomníku nacistů a kteří na počest pěti Lidických žen, které ukončily svůj pěší pochodu smrti právě v Boru u České Lípy, vysadili ve Smetanových sadech památnou Lidickou lípu a přihlásili se k rekonstrukci toho pochodu.  Připraví pro veřejnost, projedou na kolech a souběžně projdou pěšky trasu Ravensbrűck - Nový Bor, jejíž první část již letos v květnu absolvovali.
 

    Předání ocenění panu doktrou Mahlerovi se uskutečnilo až v noci po představení.  V noci, z devátého na desátý červen, která se stala pro lidické občany před šedesáti devíti lety, nocí osudnou.

    Ještě jednou velký dík za film Lidice, podle kterého si následné generace uvědomí, co se v Lidicích událo a zapamatují a předají svým dětem.
 


   Pro zpravodaj 9. června 2011 připravil Antonín Nešpor.