Pečkárna    <=|   02   |=>
 
       V bývalém Petschkově paláci nacistický „nadčlověk“  rozhodoval o osudu tisíců českých vlastenců v rozporu se všemi zásadami lidskosti. Proto nechť se stane historie Pečkárny poučením a varováním pro všechny, zejména pro mladou generaci žijící v míru.
 Stanislav Hlaváček

    1938
    Nacisté po upevnění svého postavení v Německu začali realizovat plány na získání světovlády. V březnu 1938 připojili Rakousko k říši.
 Pak Hitler rozběhl naplno tažení proti Československu. Do příprav se zapojila i bezpečnostní policie, jejíž nejdůslednější složku představovala tajná státní policie – gestapo.Zformované operační skupiny, oddíly bezpečnostní policie s SD vtrhly po mnichovském diktátu do českého pohraničí, kde zatýkali antifašisty.
 V Mnichově si Hitler ověřil, že západní mocnosti Československo „odepsaly“. V polovině října nařídil zahájit přípravy na zlikvidování zbytku ČSR.  Nové úkoly dostala i Heydrichova bezpečnostní policie a SD.