Jak jsme je znali   <=<=|   <=|   027   |=>   |=>=>    Obsah
LIDICE  ZA  HUMNY
LIDICE  „ZA  HUMNY“ - U  štítu  staré Horákovy  stodoly,  kterou  vidíme  v  popředí,
umírali  lidičtí  mužové. Blízko  tohoto  místa v osetém  poli  našli svůj  společný hrob.