Jak jsme je znali   <=<=|   <=|   029   |=>   |=>=>    Obsah
LIDICE  Z  JIHU
LIDICE  Z  JIHU -  Kousek  vesnické  cesty  se  zákoutími a pohledem na kostel a faru.