Jak jsme je znali   <=<=|   <=|   069   |=>   |=>=>    Obsah
VCHOD DO HORÁKOVA STATKU
VCHOD DO HORÁKOVA  STATKU - Tímto vchodem prošli naposled lidičtí muži
v osudné červnové noci r. 1942.