Jak jsme je znali   <=<=|   <=|   071   |=>   |=>=>    Obsah
NÁDVOŘÍ HORÁKOVA STATKU
NÁDVOŘÍ HORÁKOVA  STATKU - V označeném  sklepě tohoto starobylého stavení
byli vězněni lidičtí muži před popravou.