Jak jsme je znali   <=<=|   <=|   087   |=>   |=>=>    Obsah
BOŽÍ TĚLO ROKU 1941
BOŽÍ TĚLO ROKU 1941 - Poslední průvod Božího Těla s družičkami a korouhvemi
odchází od oltáře. - Z farní  kroniky: Četnictvo z Buštěhradu oznamuje,
že průvod o slavnosti Božího těla 7. VI. 1942 je zakázán.