Jak jsme je znali   <=<=|   <=|   089   |=>   |=>=>    Obsah
LIDICKÝ FARÁŘ KONS. RADA P. JOSEF ŠTEMBERKA
LIDICKÝ FARÁŘ KONS. RADA P. JOSEF ŠTEMBERKA - Duchovní pastýř
lidických navštívil včely ve farní zahradě. Rozuměl si s nimi a měl je rád
stejně jako své osadníky, s nimiž neváhal jíti na popraviště.