Jak jsme je znali   <=<=|   <=|   091   |=>   |=>=>    Obsah
HROBNÍK KOVAŘOVSKÝ PŘI PRÁCI
HROBNÍK KOVAŘOVSKÝ PŘI PRÁCI - Bodrý ochránce hřbitova
opravoval hroby jiným, připravoval místo i sobě, našel je však ve společném, hrobě.