<=<=|  <=|  17  |=>  |=>=>

23) tamtéž jako ad 19) zde dokument č. 13 (výtah z denního hlášení č. 33 ze dne 19. 5. 1942 řídící úřadovny gestapa) český překlad německého originálu v SÚA 109 - 4 -   1413
 
24) "Stoletá Praha" - ročník XVII - Panorama 1987 Archiv HDK OV ČSBS Praha 8 - fond Kobyliská střelnice.
 

Mimo signované prameny byly dále využity následující zdroje informací:

- "Město Libochovice v boji proti okupantům 1939 - 1945", autor Lubomír Mrázek  - vydal OV ČSPB v Litoměřicích 1988.
 
- "Fašistický režim v českých zemích a na Slovensku" - kolektiv autorů: Kroupa,  Moulis, Kamenec, edice odkaz č. 8 - ČSSPB 1983
 
- "Koncentrační tábory Třetí říše: Dachau  Mauthausen  - autor Vlastislav Kroupa  - ČSPB 1986
 
- Naučné slovníky ČSAV
 
- "Ortslexikon der Böhmischen Länder"     1910 - 1965 - R. Oldenbourg Verlag -  München - Wien 1983
 
- „Orientierungslexikon der Tschechoslovakischen Republik" - autor: prof. Ernst Pfohl - 1931 Dritte Ausgabe
 
- "Plán města Prahy" - IV. opravené a doplněné vydání s nejnovějším pojmenováním  ulic - autor: V. Grgurič - Praha 1942.
 
- "Ulicemi města Prahy od 14. století do dneška" - autorský kolektiv: dr. J. Čarek, dr. V. Hlavsa, dr. J. Janáček, Václav Lím. Orbis 1958.

 
    Autor této publikace děkuje zejména PhDr. Zlatuši Kukánové za zapůjčení některých dokladů i za různé informace. Poděkování za ochotu zaslouží i pracovníci Státního ústředního archivu, jak v knihovně, tak i badatelně v Karmelitské i Loretánské ulici v Praze.
 

Poznámka: Při převodu z německého názvosloví jsou zde dále uváděny třídy a ulice v češtině podle pojmenování v roce 1942. Převod na dnešní názvy ulic autor neřešil.
 

<=<=|  <=|  17  |=>  |=>=>