<=|   op03   |=>
Lidice leží mezi Prahou a Kladnem ...
LIDICE LEŽÍ  MEZI  PRAHOU  A  KLADNEM
Severozápadním směrem od Prahy vede státní silnice zvaná "Dlouhá míle" k obci Kněževes a odtud na Středokluky, odkudž odbočkou na Běloky se dostane poutník do Makotřas. Vlevo od Makotřas je černým kruhem označena obec Lidice, jak bývala zakreslena na čsl. mapách. Z Lidic na sever vybíhá okresní silnice na Buštěhrad, překonávající mírné stoupání terénní vlny, která je na mapě dobře znatelná. Mapa slouží čtenáři ke snazší orientaci při sledování děje lidické tragedie.