<=|   op04   |=>
Výtah z katastrální mapy ...

         Výtah z katastrální mapy obce Lidice.

        Na mapce jsou zakresleny zvláště význačné body
        a označení směrů na Buštěhrad, Makotřasy
        a Hřebeč pro lepší orientaci čtenáře.

        Výrazně jsou označeny zvláště Horákův statek
        a zahrada na níž se odehrála vlastní tragedie -
        hromadná vražda lidických mužů. Dále jsou
        zvláště označeny: kostel, škola, fara a hřbitov
        jako hlavní body, z nichž se může čtenář lehko
        orientovati v ději osudného dne
        10. června 1942.

        Katastrální rozloha obce činila celkem
        478 ha, 86 arů a 30 m2.