<=|   op17   |=>
Z dokumentů ...Z dokumentů zabavených německých archivů. Viz další strana.