<=|   op18   |=>
Na předchozí straně ...
Na předchozí straně uveřejněný dopis referenta bezpečnostní služby, t.zv. Sicherheistdienst je adresován veliteli této jednotky Böhmemu v Praze a týká se zprávy, kterou Frank nařídil tomuto referentu napsati pro Hitlera a to do večera 27. června 1942. Zpráva, v níž Frank sám prováděl na pěti stránkách korektury, jak ukazuje nahoře otisk str. 9., byla Frankem zaslána po zvláštním poslu do Berlína. Zpráva je souborným hlášením Frankovým o celé Heidrichiádě, německých opatřeních proti českému národu a pachatelích a dává nahlédnouti s jakou důkladností německá mašinérie pracovala. Na 9. straně této zprávy, která se nyní dostala do rukou Čs. ministerstva vnitra,je právě ona část, týkající se obcí Lidic a Ležáků, jež obě stihl podobný osud. Škrty v textu zprávy byly provedeny K. H. Frankem, který v předběžném vyšetřování se odvážil tvrdit, že on s Lidicemi neměl nic společného.