<=|   op22   |=>
Sovětská Pravda 26. června 1942 ...
Sovětská "Pravda" přinesla 26. června 1942 pozoruhodný článek A. Leontjeva "Novější stránky nového řádu v Evropě", jehož doslovný překlad je uveden ve stati "Poznámky" ns str. 116 - 119.