<=|   op24   |=>
Lidické děti opouštějí školu ...
 
Lidické děti opouštějí školu rodné obce pod dohledem německých stráží - jak zachycuje tuto scénu anglický film
"Umlčená vesnice".