<=|   op25a   |=>
Z  AMERICKÝCH  NOVINÁŘSKÝCH  KRESEB  O  LIDICÍCH.
Válka v rukavičkách ve Woshingtonu.
Válka v rukavičkách ve Woshingtonu. Nakresleno Williamem Gropperem. Tyto proti-osové náčrtky byly odmítnuty válečnou spravodajskou kanceláří USA jako příliš "groteskní",. Avšak Rockefellerovou nadací byly skoupeny a budou uveřejněny - končí americký text. Nad branou je napsáno: - a děti svěřeny k vychování patřičným výchovným ústavům.