<=|   op26   |=>
Rekord epickej basne o Lidiciach venovaný čs. konzulovi.
Americké i anglické rozhlasové stanice ...
Počas rozhlasu vysielaného stanicou WNYC v piatok 2. apríla, p. Karel Hudec, generaálny konzul ČSR obdržal album rekordov, na ktorých rekordovaná je epická báseň basničky Edna St. Vincent Milly pod názvom "The Murder of Lidice", od p. Goddarda Liebersona, výkonného úradníka Columbia Records, ktorý riadil rekordovanie básne. Na našom obrázku, z ľava na pravo, vidíme pí. Vladimír Hurbanovú, manželku čs. vyslanca vo Washingtone, ktorá bola prítomná na rozhlase, p. gen. konzula Hudca a p. Liebersona. Dar odovzdaný bol čs. gen. konzulovi na znak úcty a sympatie voči Československu.
Americké i anglické rozhlasové stanice věnovaly Lidicím velikou pozornost a náležitě odsoudily hrozný germánský zločin spáchaný na klidné české obci. V Americe byla mnoha stanicemi vysílána epická báseň, známé básnířky Edny St. Vincent Millary pod názvem "Lidický vrah". Hudbou, básněmi, zpěvem i mluveným slovem bylo vzpomínáno Lidic po celém demokratickém světě.