<=|   op27   |=>
obsah těchto stránek
Czechoslovakia's Indictment doused in metal cupboards in a secret store are the Cyech Government's records of  German brutalisties during the occupation. Váleční zločinci - toť obsah těchto stránek seřazovačů, chovaných v kovové skříni londýnského ministerstva vnitra Československé republiký.
 SPRAVEDLNOST  PRACUJE  ...
Pracně se shromažďoval v čsl. ministerstvu vnitra v Londýně podrobný a vyčerpávající materiál o všech brutalitách, jejichž se Němci dopouštěli na území Československé republiky. Pramenem těchto podrobných zpráv byly jen zprávy českého a německého tisku z t. zv. "protektorátu" a tisku přátelené i neutrální ciziny, nýbrž i podrobná a přímá sdělení, která docházela do Londýna důvěrnými cestami, t.j.konspirativně. Politický a státně bezpečnostní odbor londýnského ministerstva vnitra všechny zprávy po náležitém přezkoumání a zhodnocení zpracoval v obsáhlých podáních, které byly podkladem žalob mezinárodní komisi pro stíhání válečných zločinců. Výsledkem této práce bylo uznání navržených nacistických představitelů německé zvůle za válečné zločince. Obrázek anglického (ilustrovaného týdeníku "Picture Post"  z listopadu 1944( ukazuje, že tresor tohoto oddělení obsahoval desítky seřazovačů s podrobným materiálem o všech zločinech, páchaných na území Československa i o zločincích, kteří je páchali. Obrázek je však také krásným dokladem odhodlaného boje na frontách domácí i zahraniční proti staletému nepříteli míru a pořádku v Evropě a bezpečnosti národů českého i slovenského.