<=|   op28   |=>
HEYDRICH, který zasloženě padl ...
HEYDRICH,
který zaslouženě padl jako oběť atentátu, spackaného českými vlastenci 27. května 1942 v Praze, byl znám po celém světě a po zásluze hodnocen, jak o tom svědčí otištěná zpráva  "nottingham Journalu" ze dne 6. června 1942. Překlad tohoto textu je uveden na str. 122 "Poznámek" v životopise Heydrichově.